Spoločnosť Nettis, s.r.o. bola založená  v r. 2011 ako obchodná firma. Hlavnou činnosťou spoločnosti je, na základe požiadaviek svojich klientov, vyhľadávanie výrobcov tovarov a ich následný import na Slovensko.

Podľa druhu tovaru, tvoria najväčší podiel produkty so segmentu  náhrobné kahance a sviečky, interiérové dekoračné sviečky a záhradné sviečky, zaváraninové poháre,  papierová hygiena a dekoračné doplnky.

Využívame dlhoročné kontakty a skúsenosti s poľskými výrobcami. Pri výbere dodávateľov dbáme hlavne na kvalitu produktov a spoľahlivosť dodávateľa. Prevažnú väčšinu produktov dodávame pod privátnou značkou našich klientov. Podľa ich špecifikácií zabezpečujeme vytvorenie produktu doslova na mieru. Od zloženia výrobku, jeho dizajnu, textového vybavenia, logistiky.

Hlavnou myšlienkou našej spoločnosti je uspokojovanie potrieb a špecifikácií našich zákazníkov, synchronizácia ich potrieb s možnosťami výroby, ústretovosť a spoľahlivosť. Je našou snahou na týchto základoch  vytvárať dlhodobé obchodné vzťahy zo strany odberateľov a zároveň dodávateľov.