Spoločnosť Nettis, s.r.o. bola založená  v r. 2011 ako obchodná firma. Hlavnou činnosťou spoločnosti je, na základe požiadaviek svojich klientov, vyhľadávanie výrobcov tovarov v rámci EU a ich následný import na Slovensko.

Podľa druhu tovaru, tvoria najväčší podiel produkty so segmentu  náhrobné kahance a sviečky, interiérové dekoračné sviečky a záhradné sviečky, zaváraninové poháre,  papierová hygiena a dekoračné doplnky.

Využívame dlhoročné kontakty a skúsenosti s poľskými výrobcami. Pri výbere dodávateľov dbáme hlavne na kvalitu produktov a spoľahlivosť dodávateľa. Prevažnú väčšinu produktov dodávame pod privátnou značkou našich klientov. Podľa ich špecifikácií zabezpečujeme vytvorenie produktu doslova na mieru. Od zloženia výrobku, jeho dizajnu, textového vybavenia , logistiky.

Hlavnou myšlienkou našej spoločnosti je uspokojovanie potrieb a špecifikácií našich zákazníkov, synchronizácia ich potrieb s možnosťami výroby, ústretovosť a spoľahlivosť. Je našou snahou na týchto základoch  vytvárať dlhodobé obchodné vzťahy zo strany odberateľov a zároveň dodávateľov.